Trenger elevene dine mer øving for å:

  • automatisere grunnleggende kombinasjoner i addisjon/subtraksjon og i multiplikasjon/divisjon?
  • forstå forbindelsen bedre mellom pluss og minus og mellom ganging og deling?
  • få en bedre mengde- og tallinjeforståelse?
  • skjønne sammenhengen mellom oppgaveløsning i ulike tallområder?
  • få en klar forståelse av likhetstegnets betydning?
  • beherske ulike skriftlige utregningsteknikker i de fire regningsartene?
  • bli bedre i hoderegning?
  • få en klarere forståelse av forholdet mellom ulike tallstørrelser?
  • tilegne seg god kunnskap i tallsystemets oppbygging og skjønne prinsippet med plassifferverdi?

Tadsumudi har øvingsoppgaver som legger til rette for differensiert trening på alle disse områdene og har også testoppgaver, registreringsskjema, øvingskort og spill.