Hvordan er Tadsumudi blitt til?

Navnet mitt er Eivind Tornli. Jeg er født i 1946 og har vært pensjonist siden 2009. Da hadde jeg bak meg 40 år som lærer og rektor i barneskolen. I tilegg til grunnutdanningen har jeg blant annet videreutdanning i spesialpedagogikk og i skoleutvikling. Jeg har arbeida flere år i fådelt skole og har vært spesielt opptatt av tilpassa opplæring.

Ganske tidlig i mitt virke som lærer ble jeg oppmerksom på elever som mangla grunnleggende ferdigheter i matematikk. Jeg fikk tanker om hvordan jeg kunne lage en oppgavesamling for å forebygge og avhjelpe en del av disse problemene. Da så jeg for meg en samling av kopieringsoriginaler i permer. Etter hvert måtte jeg likevel innse at arbeidet ville bli for omfattende - med det høye kravet jeg satte til differensiering i oppgavenes vanskegrad. Å lagre flere tusen oppgavesider i kopieringspermer kunne heller ikke bli veldig oversiktlig.

Da dataverden åpnet seg lenger ute i min lærerkarriere, så jeg etter hvert nye muligheter. Jeg kunne lage oppgaver i grunnleggende matematikk ved hjelp av Excel regneark, og jeg fant muligheter i programmet til å lage enkle mengde- og tallinjeillustrasjoner. Ved hjelp av formler fant jeg også ut hvordan jeg kunne kopiere oppgaver fra et tallområde til et annet og også gjøre det samme mellom motsatte regningsarter. Jeg kunne f. eks skrive ei side med addisjonsoppgaver og få ei side med tilsvarende subtraksjonsoppgaver - bare ved hjelp av innlagte formler.     

På denne måten ble det mulig å få til mer av det arbeidet som jeg tidligere hadde ment ville bli for omfattende. Jeg laga flere oppgavesett, som jeg brukte i undervisningen min, men jeg hadde ikke anledning til å avsette nok tid til å fullføre et helhetlig oppgavesystem.

Jeg kunne likevel ikke slippe tanken om en gang å få ferdigstilt et slikt system. I tillegg til å bruke data i utarbeidelsen av oppgavene så jeg at de digitale mulighetene også ville kunne løse lagringsproblemene. I stedet for å bygge opp ei lang hylle med kopieringspermer kunne jeg skape oversikt ved å legge oppgavene i mapper med undermapper på ei webside.

Som pensjonist har jeg fått tid til å realisere dette, og på denne måten er Tadsumudi blitt til. Oppgavene er Excel-filer som er overført til PDF. Illustrasjonene er enkle, men samlingen er gjennomtenkt og bygd systematisk opp - med tanke på differensiert undervisning.

Jeg er klar over at det finnes en drøss med tilgjengelig tilleggs- og øvingsstoff i matematikkfaget, men jeg har aldri kommet over et oppgavesystem som er bygd opp etter de prinsippene jeg har lagt til grunn for min samling. Tabellkunnskap er det grunnprinsippet jeg har valgt å bygge på i denne spesielle oppgavesamlingen, som er basert på 40 års erfaring med grunnleggende matematikkundervisning i skolen. Det er denne erfaringen, ved siden av systematikken i oppbyggingen, som jeg håper flere skoler kan ha nytte av også i en mer moderne tidsalder.