Hvordan bestilles adgang til Tadsumudi?

Tadsumudi er laga med tanke på skolekunder som har barnetrinn, men det kan være aktuelt å bruke oppgavesamlingen innenfor det spesialpedagogiske feltet både i ungdomsskolen, i videregående skole og i voksenopplæring. Privatpersoner kan få tilgang til Tadsumudi gjennom spesialavtaler.                 

Tilgang til Tadsumudi gis for ett år om gangen, fordi det er meningen å videreutvikle samlingen med stadig nye oppgaver.

 

Skoleabonnement

Abonnementsavgiften er tilpassa skolestørrelsen, og varierer fra 400 kr (for skoler med elevtall opp til 20) til 2000 kr (for skoler med 300 eller flere elever.)  Avgiften er regulert etter skolens eksakte elevtall på barnetrinnet ved bestilling, for å unngå rigid avgrensing av avgiftsnivåer, der en enkelt elev kunne gitt et alt for stort utslag i pris.

Ved hjelp av priskalkulatoren kan dere finne skolens pris på et årsabonnement - ut fra gjeldende elevtall.

 

Abonnement for bruk av Tadsumudi til spesialundervisning

I utgangspunktet er det altså det totale elevtallet på barnetrinnet ved skolen som gjelder. Ungdomsskoler, videregående skoler og institusjoner for voksenopplæring, som ønsker å bruke Tadsumudi i spesialundervisningen, kan abonnere på oppgavesamlingen til slik bruk for 500 kr i året - uavhengig av skolestørrelsen. Denne prisen gjelder også for barneskoler som bare vil nytte Tadsumudi innenfor det spesialpedagogiske feltet.

Ved bestilling skriver dere da “Til spesialundervisning” i merknadsfeltet.

 

Privat abonnement

Privatpersoner, som ønsker å få tilgang til samlingen, må ta kontakt over telefon og vil da få et eget pristilbud.

  

Foreløpig gjelder pris uten moms

Prisene er foreløpig uten moms, men det kan komme momskrav dersom omsetningen overstiger grensa for slik avgift.

 

 Tilgang gis senest to dager etter bestilling

Etter bestilling får kunden en faktura gjennom e-post. Tilgang til oppgavesamlingen gis i løpet av to dager etter bestilling, men videreføring av tilgangen i ett år fra bestillingsdatoen forutsetter at fakturaen blir betalt innen den oppgitte fristen på tre uker. Tilgangen gis gjennom et passord som kunden velger selv.

 

Personlig brukerkonto for hver lærer

Når skolen har fått tilgang, kan den selv opprette personlige brukerkontoer for alle i personalet som ønsker å bruke Tadsumudi, slik at de kan skrive ut oppgaver de ønsker å benytte i undervisningen på skolen eller som hjemmearbeid for elevene. Skoler og institusjoner som har bestilt oppgavesamlingen til bruk i spesialundervisning, kan bare tildele brukerkonto til de lærerne som har slik undervisning.

 

Systemansvarlig ved skolen

Hver skole bør ha en systemansvarlig som har ansvar for å slette kontoene til lærere som slutter eller opprette nye kontoer til nyansatte i abonnementsperioden.