Hvordan brukes Tadsumudi?

Oppgavene i Tadsumudi er lagra på en oversiktlig måte i mapper og undermapper etter emne og tallområde.

Samlingen legger til rette for at lærerne skal kunne velge ut oppgaver og planlegge undervisningen på en bevisst måte i forhold til læringsbehovet hos sine elever.

Ved å lese brukermanualen nøye, kan en få bedre kjennskap til grunntankene bak samlingen og utvida forståelse av oppbyggingen, slik at arbeidet med å velge ut oppgaver kan gå lettere.

Rent praktisk handler det om å kunne klikke seg innover fra hovedmapper som viser regneart og tema, til undermapper som angir tallområde og nye undermapper som viser oppgavetyper, slik at en kommer fram til PDF-filene med oppgaver. Alle disse oppgavesettene er bygd opp progressivt etter tabellkunnskap.

Når en arbeider på PC og åpner en slik oppgavefil, er det lurt å gå inn i forhåndsvisning. Da kan en se hvor mange sider filen inneholder og scrolle seg utover i oppgavesettet for å finne oppgaver med den aktuelle tabellkunnskapen. Så kan en trykke ”skriv ut,” og angi hvilke sider en vil ta utskrift av. Dersom en bruker nettbrett eller smarttelefon, vises gjerne oppgavefilene slik at en ved hjelp av touch-skjermen kan dra seg raskt fram og tilbake for å finne passende oppgaveark.

Selv om oppgavene er ment som supplement til vanlige lærebøker, kan det være nyttig å finne bruksløsninger der en unngår et rotet løsbladsystem. Elevene kan ha samlepermer til oppgavene, og læreren kan også sette sammen emnehefter av enkeltark fra ulike oppgavesett i samlingen. En kan i tillegg lage egne forsider til heftene.

En grei måte å lage et oppgavehefte på er først å skrive ut de arkene en vil ha med i heftet, for etterpå å legge disse arkene i arkmateren på kopieringsmaskinen og så trykke opp ønsket antall øvingshefter.

Ved å lage forskjellige øvingsark og hefter til ulike elever og elevgrupper, kan en drive god tilpassa opplæring.