Hva er Tadsumudi?

Tadsumudi er en oppgavesamling i grunnleggende matematikk.

Navnet peker på at samlingen har oppgaver i tallforståelse, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Tadsumudi har over 10 000 oppgavesider i A4-format, og legger til rette for at den enkelte lærer skal kunne skrive ut oppgaver som passer for sine elever.

Oppgavene er ment som supplement til vanlige lærebøker, og må skrives ut slik at elevene kan løse dem skriftlig på utskriftsarkene.

Tadsumudi legger opp til utvida tallforståelse, vektlegger sammenhengen mellom regneartene og har et systematisk opplegg for automatisering av grunnleggende kombinasjoner i addisjon/subtraksjon og i multiplikasjon/divisjon.

Utenom vanlige oppstilte oppgaver, legges det vekt på mengde- og tallinjeforståelse. En finner også spesielle tester, registreringsskjema, øvingsoppgaver, øvingskort og spill.

Oppgavene er delt inn i vanskegrad etter et system som er bygd opp omkring tabellkunnskap - på en gjennomført måte etter et helt unikt prinsipp. Dette legger til rette for målretta, tilpassa opplæring.

Oppgavene kan brukes i klasseundervisning på barnetrinnet for å sikre et solid fundament for videre opplæring i matematikk, og de egner seg godt som spesialopplegg for elever som strever med matematikken fordi de mangler grunnleggende ferdigheter i faget.