Slik finner du oppgaveark og skriver ut fra Tadsumudi:

Når en som abonnent har logga seg inn på Tadsumudi ved hjelp av passordet en har valgt, kommer en rett inn på de seks hovedmappene i samlingen:

A-Veiledning

B-Tadsu

C- Mudi

D- Kartleggingstester

E- Øvingskort og spill

F- TBK i Adsu og Mudi

 

Klikker en på veiledningsmappa, får en opp PDF-dokumentene som gir en nærmere innføring i bakgrunnen for Tadsumudi og redegjør for praktisk bruk av oppgavesamlingen.

 

Alle de andre hovedmappene har flere undermapper. Her må en klikke seg innover i samlingen via tema, tallområde og oppgavetype - til en kommer til PDF-filene med oppgaver. 

 

Bak filnavnene vises tre tegn. Det første tegnet viser at en har å gjøre med et PDF- dokument. Det midterste tegnet er en diskett som viser til en lagringsmulighet, og det siste tegnet er et forstørrelsesglass  som peker mot et oversiktsbilde.

 

Bruker en Internet Explorer som nettleser, kan en trykke på det midterste symbolet og på feltet “Åpne” som dukker opp nederst på skjermen. Så kan en gå inn i “forhåndsvisning” og scrolle seg utover til en finner sider som er aktuelle å skrive ut. Når en har bestemt seg for hva en vil ta utskrift av, er det viktig å angi riktige sider for utskrift, så en ikke skriver ut alle sidene i den oppgavefila en er inne i.

 

Windows Edge egner seg ikke som nettleser i arbeidet med Tadsumudi fordi en ikke kan skrive ut noe fra PDF-filene uten å laste dem ned.

 

I andre nettlesere bør en åpne PDF-dokumentene ved å trykke på det siste tegnet. En får da gjerne opp et lite firkantbilde der en kan trykke på skrivertegnet for å få oversikt over den oppgavefila en er inne i. Hvis en synes skriftbildet er for lite, kan en trykke på plusstegnet som dukker opp til høyre for bildet av den oppgavesida en er inne på. Så gjelder det altså å ikke skrive ut hele oppgavefila, men angi hvilke sider en vil ta utskrift av, før en trykker “Skriv ut”.

 

I den første hovedmappa i oppgavesamlingen, som heter “A-Veiledning”, ligger det en nærmere beskrivelse av hvordan en bruker Tadsumudi på den beste måten i de ulike nettleserne.