Tadsumudi


Tadsumudi har som mål å gi elevene tro på egne muligheter i matematikkfaget. Samlingen har et vell av oppgaver på ulike nivåer i en helt grunnleggende del av matematikken, og legger til rette for at lærerne skal kunne sette sammen øvingsstoff, og skape systematisk progresjon i opplæringen på en måte som passer den enkelte elev.